Season: Winter 2022/2023

Greys Agents vs BNC 10

Lanes Flyers vs Cristal

BNC 9 vs High Tides 1

Ladybirds vs BNC 8

Lunar vs CNC 4

Cougars vs JP Angels

Aztecs vs MK Roofing

BNC 16 vs CNC 5

Allsorts vs Netchicks

BNC 12 vs Bluebirds