League: Division 4

Greys Agents vs BNC 10

Lanes Flyers vs Cristal

BNC 9 vs High Tides 1

Ladybirds vs BNC 8

BNC 8 vs Greys Agents

Cristal vs BNC 9

BNC 10 vs Lanes Flyers

High Tides 1 vs Ladybirds

Greys Agents vs High Tides 1

BNC 10 vs BNC 8