League: Division 7

CNC 7 Hornets vs Angels

Bright Stripes vs Raptors

CNC 8 Tornadoes vs BNC 14

Angels vs Raptors

CNC 7 Hornets vs CNC 8 Tornadoes

Lymington vs Bright Stripes

Bright Stripes vs CNC 7 Hornets

BNC 14 vs Angels

Raptors vs Lymington

CNC 8 Tornadoes vs Bright Stripes