League: Division 9

Netjets / Ferns 4 vs CNC 3/Willows

Netchicks & Kill vs Angels 2

LA L’Eagles vs BNC 13

Netjets / Ferns 4 vs BNC 13

Angels 2 vs LA L’Eagles

CNC 3/Willows vs Netchicks & Kill

CNC 3/Willows vs Angels 2

BNC 13 vs Netchicks & Kill

LA L’Eagles vs Netjets / Ferns 4

Netchicks & Kill vs LA L’Eagles