League: Premier

Peeks vs PNC 1

Bryants Mavericks vs BNC 1 – Ferns

PNC 2 vs CNC 1 – Solar

WANC 1 vs BNC 2

BNC 1 – Ferns vs WANC 1

BNC 2 vs PNC 2

PNC 1 vs Bryants Mavericks

CNC 1 – Solar vs Peeks

WANC 1 vs PNC 2

BNC 1 – Ferns vs PNC 1