CNC 5 Willows vs Blue Belles

CNC 4 Thunder vs BNC 9

PNC 6 vs Ravens

PNC 6 vs Ravens

Cristal/Panthers 2 vs Blue Jays

First Choice vs BNC 5

Doodlebugs Aruba vs Bluebirds

BNC 11 vs Blackberries

Cherries vs BNC 10

Toros vs PNC 6