Cougars vs BNC 13

CNC 6 Lightning vs BNC 12

Low Tides 2 vs Netjets

Enigma vs LA L’Eagles

PNC 3 vs BNC 4

Peeks vs BNC 2

BNC 15 vs Bluebelles

CNC 5 Willows vs BNC 11

Ravens vs Low Tides 2

Toros vs Enigma