CNC 2/ATS vs BNC 12

Lunar vs Bright Stripes

Hight Tides vs Aztecs

On The Ball vs BNC 11

PNC 6 vs Blue Belles

BNC 18 vs BNC 16

Scorpions vs BNC 17

Hot Shots vs Blueray

Low Tides vs BNC 14

Jalapenos vs BNC 15